Projektovanie pozemných stavieb

Hlavným zameraním našej kancelárie je komplexné vypracovanie projektovej dokumentácie pozemných stavieb. Postupujeme od konzultácie s klientom, cez vypracovanie návrhov, až po komplexnú dodávku projektu vrátane všetkých profesií.

Vypracujeme pre Vás projektovú dokumentáciu vo všetkých stupňoch, teda projekt pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a takisto realizačné projekty pre:

 • bytové domy
 • rodinné domy
 • priemyselné parky
 • halové stavby

Počas pôsobnosti na trhu sme vypracovali množstvo projektov, ktoré boli spolufinancované z fondov EU, väčšina projektov bola schválená a úspešne realizovaná.

 

Statika stavieb

Ponúkame Vám vypracovanie statických posudkov, prepočtov a výpočtov pre všetky stupne projektovej dokumentácie. Hlavným cieľom je spolupráca s autorom stavebnej časti a súlad statického výpočtu so stavebnou časťou.

Zaoberáme sa návrhom a posúdením:

 • oceľových konštrukcií (halových stavieb)
 • železobetónových prvkov a konštrukcií
 • drevených konštrukcií (krovy, prístrešky)
 • prestavby bytového jadra

Pri výpočtoch postupujeme podľa platných eurokódov (EC), používame sofistikovaný výpočtový softvare SCIA Engineer.

 

Dozorovanie stavieb, sprostredkovanie profesií, rozpočty

 • Do priebehu realizácie projektu vidí najviac autor samotného projektu. Našou snahou je zabezpečiť realizáciu stavby podľa projektovej dokumnetácie, preto Vám ponúkame aj služby stavebného dozora.
 • Pre projekty zhotovené našou kanceláriou ponúkame možnosť zhotovenia položkovitého rozpočtu v európsky uznávanom software.
 • V prípade, že potrebujete vypracovať energetický certifikát, alebo len projekty jednotlivých profesií, poradíme Vám a spojíme Vás s odborníkmi.
 • Nemáte čas na vybavovanie stavebného povolenia? To nieje žiadny problém, poradíme Vám odborníka na inžiniersku činnosť.

Prihlásenie