Ing. Ivan Tamaškovič

Ing. Ivan Tamaškovič

autorizovaný stavebný inžinier

čislo oprávnenia SKSI: 5499*I3 - statika stavieb

Mobil: +421 905 143 875

Ing. Marek Tamaškovič

Ing. Marek Tamaškovič

technické zariadenia budov

Telefón: +421 31 77 924 71

Mobil: 0907 559 574

Prihlásenie