Ing. Ivan Tamaškovič

Ing. Ivan Tamaškovič

autorizovaný stavebný inžinier

čislo oprávnenia SKSI: 5499*I3 - statika stavieb

Adresa: Školská 993, 925 72 Selice

Mobil: +421 905 143 875

Ing. Jozef Tamaškovič

Ing. Jozef Tamaškovič

autorizovaný stavebný inžinier

číslo oprávnenia SKSI: 1442*A*1 - pozemné stavby

Adresa: A. Moyzesa 1093, 925 72 Selice

Telefón: +421 31 77 924 71

Mobil: +421 905 450 782

Ing. Marek Tamaškovič

Ing. Marek Tamaškovič

technické zariadenia budov

Adresa: A. Moyzesa 1093, 925 72 Selice

Telefón: +421 31 77 924 71

Mobil: 0907 559 574

Prihlásenie